Pomoc Psychoonkologiczna

Stowarzyszenie zleciło Pani Magdalenie Shafie wykonanie następujących usług:


Zapewnienie pomocy psychoonkologicznej chorym członkom Stowarzyszenia, ich rodzinom i bliskim,
W miarę wolnych terminów zapewnienie pomocy psychoonkologicznej innym chorym onkologicznie,

Pani Magdalena Shafie prowadzi konsultacje dla osób dorosłych znajdujących się w sytuacjach kryzysowych w obszarze chorób przewlekłych. Zapewnia pomoc psychoonkologiczną chorym oraz ich bliskim na wszystkich etapach choroby (diagnoza, leczenie przyczynowe, chemio/radioterapia, rekonwalescencja, nawrót, leczenie objawowe, a także zajmuje się szeroko pojętą stratą (opuszczenie, żałoba).

Zobacz pełną informację


Informacja o konsultacjach dla pacjentów

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze « GAMMED »
02-348 Warszawa
ul. Rokosowska 4

Rejestracja

tel. 22 822 30 01 i fax 22 822 30 15
kom. 507089942


Ankieta

Zapraszamy Cię do udziału w ankiecie, która ma na celu zebranie opinii o jakości życia, sposobie odżywiania i radzeniu sobie z chorobą. Ankieta ma charakter anonimowy, udział w niej jest całkowicie dobrowolny, a wszystkie zawarte w niej informacje zostaną wykorzystane przez osobę prowadzącą badanie wyłącznie w celach naukowych.
Prosimy o udzielenie szczerych i przemyślanych odpowiedzi. Wypełnione druki prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Kwestionariusz EORTC
Tabela produktów

ADRES DO KORESPONDENCJI

Stowarzyszenie Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne
ul. Puławska 39, 02-508 Warszawa


Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Poniżej przedstawiamy Państwu w załącznikach szczegółowe informacje dotyczące ulg rehabilitacyjnych (czyli co możemy odliczyć od dochodu), ulg komunikacyjnych PKS, PKP oraz komunikacji miejskiej Warszawy, informacji dotyczących ubiegania się o kartę parkingową oraz zasady obowiązujące na strefie parkowania w Warszawie.

Ulgi w komunikacji
Ulgi rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych

Niezbędne informacje znajdą Państwo także na stronie

Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych