Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne
z siedzibą w Warszawie
KRS 0000241505


ul. Rokosowska 4
02-348 Warszawa


nr konta Stowarzyszenia: 18 1060 0076 0000 3200 0108 5229

e-mail: rakowiak (@) rakowiak.pl


Informacja o konsultacjach dla pacjentów:


Dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła Prof UWM

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze « GAMMED »
02-348 Warszawa
ul. Rokosowska 4


Recepcja i Informacja:

tel. 22 822 30 01
fax 22 822 30 15
kom. 507089942

www.gammed.pl
e-mail: gammed@gammed.pl

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji
na temat jakichkolwiek treści
na naszej stronie internetowej,
działalności Stowarzyszenia,
prosimy o kontakt.


Administrator: Adrian Buczek
e-mail: adrian (@) buczek.priv.pl