Podziękowania W imieniu Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia


Dziękujemy z całego serca za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia. Z otrzymanych wpłat możliwe było prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym wykonanie wysoko specjalistycznych badań z użyciem nowoczesnych technik diagnostyki obrazowej, jak rezonans magnetyczny, zwiększenie liczby konsultacji pacjentów chorych na NET oraz organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu rozpoznania potrzeb chorych. Państwa ofiarna pomoc umożliwiła zakup leków dla chorych, u których podanie farmaceutyku było działaniem niejednokrotnie ratującym życie. Chcemy nadmienić, że w poszczególnych przypadkach leczenie to nie jest refundowane przez NFZ.

W formularzu PIT należy wpisać oprócz nazwy nr KRS 0000241505 Serdecznie prosimy o zachęcanie rodziny i znajomych do udziału w niesieniu pomocy chorym na nowotwory neuroendokrynne.


5 grudnia 2015 odbyło się spotkanie informacyjne

W związku ze Światowym Dniem Świadomości Nowotworów Neuroendokrynnych, oraz 10-leciem istnienia, 5 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Zarząd i Członków Stowarzyszenia w siedzibie Toyota Motor Poland, ul Konstruktorska 5


Tematem spotkania były: Nowe badania nowotworów neuroendokrynnych (GEP-NET)


Informacja prasowa

11-13 Marzec Międzynarodowa konferencja ENETS

Pomiędzy 11 a 13 marca 2015 roku odbyła się coroczna, już 12-sta konferencja Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Neouroendokrynnych ENETS

Więcej

Psychoonkologiczny Telefon wsparcia

Serdecznie zapraszamy do korzystania i przekazywania informacji o możliwości skorzystania z porad psychologicznych przez telefon w ramach akcji organizowanej przez Koalicję wraz z Fundacją Wygrajmy Zdrowie.

tel.: 22 490 30 62
Czynny we wtorki i czwartki pomiędzy godziną: 14.00 a 17.00

Czynny do 30 kwietnia 2015 r.

Więcej

4 lutego Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem - Karnawał Zdrowia w sercu Warszawy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem, w środę 4 lutego, w centrum Warszawy odbędzie się Karnawał Zdrowia. Energetyczna impreza rozpocznie się o godz. 17.00 w Pasażu Wiecha za Domami Towarowymi Wars Sawa Junior. Akcja po raz trzeci przypomni warszawiakom, jak ważna w dbaniu o zdrowie jest profilaktyka oraz aktywny tryb życia.

Więcej

2 Grudzień - Spotkanie pacjentów z Ministrem Zdrowia

We wtorek 2 grudnia 2014 r., z inicjatywy Ministra Zdrowia oraz Prezesa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, odbyło się spotkanie z organizacjami pacjenckimi wyjaśniające szczegóły pakietu onkologicznego

Więcej

10 Listopad - międzynarodowy dzień budowania świadomości

10 listopada obchodziliśmy międzynarodowy dzień budowania świadomości o nieznanym nowotworze – guzach neuroendokrynnych NET.
W tym roku Polska po raz pierwszy włącza się w jego obchody. Z tej okazji podczas Rajdu Miejskiego w Warszawie 15 listopada 2014r. odbyła się akcja społeczna Zebra Challenge. To inicjatywa, która ma zwrócić uwagę na zagadkowy i trudny w diagnozie nowotwór NET.

Pisali o nas:
Postępy Nauk Medycznych
Wiedza i Życie

Za granicą:

Net Cancer Day

21 Czerwiec 2014 - Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

21 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w siedzibie Toyota Motor Poland, Warszawa, ul. Konstruktorska 5.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, można było wypełnić deklaracje. Osoby, które nie uiściły jeszcze składek członkowskich miały możliwość wpłaty składek w trakcie zebrania


III Forum Pacjentów Onkologicznych 22 maja 2014 r. Warszawa

22 maja 2014 r. odbyło się III FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH, inaugurując Europejski Tydzień Walki z Rakiem.

Tematyka tegorocznego trzeciego już Forum poświęcona była przede wszystkim zmianom systemowym w onkologii widzianych oczami pacjentów.

Spotkanie, jak co roku, zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele aktywnie działających organizacji pacjentów, których dotknęła choroba nowotworowa. Zaprosiliśmy również ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia, towarzystw naukowych i medycznych, parlamentarnych komisji zdrowia i instytucji rządowych.

Wstępny program Forum w załączeniu
10 Listopada - Światowym Dniem Świadomości Nowotworów Neuroendokrynnych

Prosimy i wzywamy pacjentów, ich rodziny, opiekunów, personel medyczny oraz wrażliwe kręgi społeczeństwa do współpracy z nami w celu rozszerzenia i podniesienia świadomości istoty nowotworów NET

NET Cancer Day na świecie
Proklamacja5 - 6 Listopada - Forum: Rak - zmieniające się perspektywy

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych oraz EuropaColon zapraszają na międzynarodowe spotkanie pod hasłem: „Rak – zmieniające się perspektywy” („Cancer – the changing landscape”)

Więcej informacji
Zobacz zdjęcia26 Sierpień 2013 - Europejski Tydzień Walki z Rakiem - Nagroda


Miło nam poinformować Państwa, że otrzymaliśmy
nagrodę w konkursie


Europejski Tydzień Walki z Rakiem - przykłady i możliwości działań lokalnych

Fundacja Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie, zwana “KOALICJĄ”, reprezentowana przez Jacka Gugulskiego, Prezesa Zarządu PKOPO oraz Szymona Chrostowskiego, Wiceprezesa Zarządu PKOPO przyznała Organizacji Pacjenckiej nagrodę w konkursie Europejski Tydzień Walki z Rakiem - przykłady i możliwości działań lokalnych za nadesłany projekt aktywności prozdrowotnych

Stowarzyszenie Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne z Siedzibą z Warszawie, zwane “ORGANIZACJĄ PACJENCKĄ” reprezentowane jest przez Jarosława B Ćwikłę, Prezesa Zarządu oraz Danutę Cesarską, Członka Zarządu.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


29 Czerwiec 2013 - Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

29 czerwca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w siedzibie Toyota Motor Poland, Warszawa, ul. Konstruktorska 5.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, można było wypełnić deklaracje. Osoby, które nie uiściły jeszcze składek członkowskich miały możliwość wpłaty składek w trakcie zebrania


II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - 23 Maj 2013

23 maja 2013r. odbyło się II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych "Rok 2013 - rokiem zmian w polskiej onkologii"
Organizatorem forum była Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych


Zobacz

Szczawnica - 3 Maja - Fundacja Rak'n'Roll - bieganie w Hardym Rollingu

Wydarzenie odbyło się 3 maja br. w Szczawnicy. Biegi miały formę zawodów otwartych. Każdy mógł wziąć w nich udział na wybranym dystansie.

Więcej

Pielgrzymka - Czerwiec 2013

Na początku czerwca odbędzie się pielgrzymka w Hiszpanii do Santiago de Compostella, aby zebrać pieniądze na leczenie bardzo rzadkich nowotworów NET

Więcej

Spotkanie informacyjne - 20 Kwiecień 2013

20-go kwietnia w siedzibie Toyota Motor Poland (W-wa, ul. Konstruktorska 5) odbyło się spotkanie informacyjne. Podczas trwającego ponad trzy godziny spotkania poruszany był min. temat Żywienia w chorobie nowotworowej.
Slajdy z wykładu dostępne są w dziale Dla Pacjenta
Więcej
Spotkanie Edukacyjno - Informacyjne

W związku ze Światowym Dniem Świadomości Nowotworów Neuroendokrynnych,
7 grudnia 2012 r. zorganizowaliśmy spotkanie edukacyjno-informacyjne dla członków Stowarzyszenia. Na spotkaniu można było zapoznać się z wykładem dr. hab. n. med. Marioli Pęczkowskiej z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii o "Zespołach Genetycznych" (prezentacja znajduje się w dziale dla lekarza).

W dziale Dla pacjenta znalazły się informacje o Chirurgicznym leczeniu bólu w przewlekłym zapaleniu trzustki.

NET Cancer Day na świecie
Wielka Brytania
Holandia i Belgia
Australia


24 Listopad - Bezpłatne warsztaty

24 listopada 2012 r. odbyły się bezpłatne warsztaty organizowane przez Fundację ALIVIA pt.:

„Jak radzić sobie ze stresem w chorobie nowotworowej”

Zobacz


Dla Pacjenta Aktualizacja strony - nowy artykuł

Pragniemy poinformować o aktualizacji działu Dla Pacjenta. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym żywienia w NET.
Link do strony


19 Czerwca 2012 - Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §22 P.3 i §23 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 19 czerwca 2012r. (wtorek) w godzinach od 13.00 do 15.30 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Sali Widowiskowej CSK MSWiA na I p szpitala Wołoska 137 02-507 Warszawa.

Ze względu na konieczność terminowego podjęcia przez Walne Zebranie Uchwał prosimy o niezawodne przybycie. Jednocześnie informujemy, że brak kworum na planowanym zebraniu uniemożliwi podjęcie uchwał.

Podczas obrad można będzie wypełnić deklaracje i wstąpić do Stowarzyszenia. Osoby, które nie uiściły jeszcze składek członkowskich będą miały możliwość wpłaty składek w trakcie zebrania lub przelewem na konto Stowarzyszenia 18 1060 0076 0000 3200 0108 5229


Podziękowania W imieniu Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia

Dziękujemy z całego serca za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia. Z otrzymanych wpłat możliwe było prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym wykonanie wysoko specjalistycznych badań z użyciem nowoczesnych technik diagnostyki obrazowej, jak rezonans magnetyczny, zwiększenie liczby konsultacji pacjentów chorych na NET oraz organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu rozpoznania potrzeb chorych.
Państwa ofiarna pomoc umożliwiła zakup leków dla chorych, u których podanie farmaceutyku było działaniem niejednokrotnie ratującym życie. Chcemy nadmienić, że w poszczególnych przypadkach leczenie to nie jest refundowane przez NFZ.

Pragniemy serdecznie podziękować za Państwa dotychczasowe wsparcie finansowe i pomoc chorym na guzy neuroendokrynne. Bez Państwa pomocy tak wiele byśmy nie osiągnęli, dlatego prosimy i zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia w celu dalszej pomocy chorym na NET.

Dla Pacjenta Aktualizacja działu

Pragniemy poinformować o aktualizacji działu Dla Pacjenta. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami.

12 Grudzień 2011 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia


Zebranie miało miejsce w sali Widowiskowej CSK MSWiA, Wołoska 137 02-507 Warszawa


10 Listopada - Światowym Dniem Świadomości Nowotworów Neuroendokrynnych

Prosimy i wzywamy pacjentów, ich rodziny, opiekunów, personel medyczny oraz wrażliwe kręgi społeczeństwa do współpracy z nami w celu rozszerzenia i podniesienia świadomości istoty nowotworów NET

W ramach Światowego Dnia Świadomości Nowotworów NET przeprowadziliśmy akcję bezpłatnej konsultacji chorych na NET.

NET Cancer Day na świecie
Proklamacja
Zobacz zdjęciaStarsze artykuły