5 - 6 Listopada - Forum: Rak - zmieniające się perspektywy

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych oraz EuropaColon zapraszają na międzynarodowe spotkanie pod hasłem: „Rak – zmieniające się perspektywy” („Cancer – the changing landscape”)

Dwudniowe Forum było okazją do wymiany poglądów i stanowisk różnych środowisk zaangażowanych w ochronę zdrowia oraz pogłębionego zrozumienia zmian zachodzących w opiece onkologicznej. Mamy nadzieję na wypracowanie wspólnego stanowiska i kierunku priorytetowych zmian systemowych. Polscy i zagraniczni eksperci przedstawią najważniejsze problemy i wyzwania opieki nad chorymi na nowotwory oraz przykłady udanych zmian systemowych i kampanii społecznych w różnych krajach europejskich.

Więcej informacji


Strona Główna