9 Czerwiec Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Prezes i Zarząd Stowarzyszenia Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne serdecznie zaprasza na ZEBRANIE WALNE - WYBORCZE które odbędzie się w dniu

9 czerwca (sobota) o godzinie 10.00 (drugi termin 10.30)

w siedzibie Toyota Motor Poland na ul. Konstruktorskiej 5 w Warszawie.
(dojazd: przystanek Konstruktorska przy Wołoskiej, autobusy 117, 136, tramwaje 17, 18, 31)


W programie Zebrania poza wyborem nowych władz Stowarzyszenia przewidziane jest wystąpienie Prof. dr hab. n. med. Jarosława B. Ćwikły w formie wykładu o nowych metodach diagnostyki i leczenia różnych postaci NET.


Podziękowania W imieniu Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia

Dziękujemy z całego serca za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia. Z otrzymanych wpłat możliwe było prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym wykonanie wysoko specjalistycznych badań z użyciem nowoczesnych technik diagnostyki obrazowej, jak rezonans magnetyczny, zwiększenie liczby konsultacji pacjentów chorych na NET oraz organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu rozpoznania potrzeb chorych. Państwa ofiarna pomoc umożliwiła zakup leków dla chorych, u których podanie farmaceutyku było działaniem niejednokrotnie ratującym życie13 - 14 Kwiecień Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Od 13 do 14 kwietnia 2018 roku odbyła się VIII już edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KONTROWERSJE W NOWOTWORACH NEUROENDOKRYNNYCH.

Tradycyjnie organizowana przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych - ósma konferencja była kolejnym spotkaniem polskich i zagranicznych ekspertów reprezentujących różne dziedziny medycyny, zajmujące się problematyką nowotworów neuroendokrynnych (NEN) układu pokarmowego i płuc.

W ostatnich 2 latach pojawiły się nowe europejskie i polskie zalecenia postępowania w tych nowotworach. Korzystając z bogatego doświadczenia ośrodków zajmujących się chorymi z NEN rozmawialiśmy o ich wdrażaniu, uwzględniając nurtujące nas problemy, jakie niesie codzienna praktyka kliniczna..

Więcej

Marzec III edycja nagród Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

W trakcie VII Forum odbyła się III edycja nagród Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych „Jaskółki Nadziei”, przyznawanych za wsparcie, niesienie nadziei oraz tworzenie dobrych wzorów i praktyk w polskiej onkologii

Więcej

7 - 9 Marzec Międzynarodowa konferencja ENETS

Pomiędzy 7 a 9 marca 2018 roku odbyła się coroczna, już 15-sta konferencja Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Neouroendokrynnych ENETS

15-ty doroczny program naukowy ENETS Conference 2018 został akredytowany przez UEMS-EACCME® i otrzymał 16 europejskich punktów CME (ECMEC®)

Więcej
Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

Zachęcamy by przystępowali Państwo do Stowarzyszenia Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne.

Należy w tym celu wypełnić wniosek i wysłać go na adres Stowarzyszenia podany we wniosku.


Wniosek

Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia

W związku z pytaniami dotycząceymi numeru konta na jakie można wplacać pieniądze na rzecz Stowarzyszenie informujemy, że dokładne dane (nr kont, adresy, tel znajdują się w zakładce kontakt) - link poniżej oraz w menu kontakt.

Nr konta
18 1060 0076 0000 3200 0108 5229

Za przelewy z góry dziękujemy.

Strona kontakty

Wszystkie artykuły