Zasady korzystania z serwisu internetowego www.rakowiak.plWydawcą serwisu internetowego www.rakowiak.pl jest Stowarzyszenie Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne z siedzibą w Warszawie (02 – 508) przy,
ul. Puławskiej 39, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000241505 („Stowarzyszenie”).

Wszelkie prawa do serwisu internetowego www.rakowiak.pl zastrzeżone są na rzecz Stowarzyszenia, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia lub na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Stowarzyszeniem - są udostępniane na stronach www.rakowiak.pl.
Serwis www.rakowiak.pl oraz jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, baz danych oraz innych elementów zawartych na stronach serwisu www.rakowiak.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych. Zabronione jest dokonywane bez zezwolenia Stowarzyszenia: kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie oraz rozpowszechnianie poszczególnych materiałów, w tym utworów i baz danych, publikowanych na stronach serwisu internetowego www.rakowiak.pl