Szanowni Państwo - Członkinie i Członkowie

Stowarzyszenie ustaliło wysokość składki członkowskiej na sumę 60 zł rocznie.

Proszę członków STOWARZYSZENIA PACJENTÓW I OSÓB WSPIERAJĄCYCH CHORYCH NA GUZY NEUROENDOKRYNNE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE o wpłacanie tej kwoty na konto stowarzyszenia:

18 1060 0076 0000 3200 0108 5229


Ważne!


W tytule przelewu proszę wpisać: składka członkowska.


Jeśli natomiast ktoś w jednym przelewie chce zapłacić składkę i wesprzeć stowarzyszenie proszę napisać w tytule przelewu: składaka członkowska oraz darowizna.

Jest to bardzo ważne ze względu na późniejsze ewentualne problemy z księgowością.

Pozdrawiamy i dziękujemy
Przelew


Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

Zachęcamy by przystępowali Państwo do Stowarzyszenia Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne.

Należy w tym celu wypełnić wniosek i wysłać go na adres Stowarzyszenia podany we wniosku.


Wniosek

10 Grudzień Odbyło się Spotkanie Edukacyjne Stowarzyszenia

10 grudnia odbyło się SPOTKANIE EDUKACYJNE STOWARZYSZENIA

Na spotkaniu wybitni specjaliści omawiali najnowsze metody opieki onkologicznej i endokrynologicznej, mówili o roli diety i wsparciu psychologicznym w różnych stadiach zaawansowania choroby.

Część spotkania była poświęcona bieżącym sprawom Stowarzyszenia.
Dziękujemy za przybycie na spotkanie

Sponsorem spotkania była firma Novartis

Program

8 - 9 Grudzień 2016 III Konferencja Okrągłego Stołu GEP-NET

W dniach od 8-go do 9-go grudnia 2016 r w Żelechowie miała miejsce konferencja dotycząca diagnostyki i leczenia nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego:

- rekomendacje polskie w świetle aktualnych zaleceń europejskichBadania kliniczne z randomizacją

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem badań klinicznych z randomizacją dotyczącą GEP-NEN oraz rakowiaków oskrzela.

Opracowanie zostało umieszczone w strefie lekarza


Strefa Lekarza

9 - 11 Marzec Konferencja ENETS

Konferencja ENETS, Barcelona 9 - 11 Marzec 2016 - Diagnostyka i Leczenie Nowotworów Neuroendokrynnych


Informacja

Wszystkie artykuły