Zobacz tutaj!

Prosimy o przekazywanie 1% podatku z otrzymanych wpłat możliwe będzie prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym wykonanie wysoko specjalistycznych badań z użyciem nowoczesnych technik diagnostyki obrazowej, jak rezonans magnetyczny, zwiększenie liczby konsultacji pacjentów chorych na NET oraz organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu rozpoznania potrzeb chorych. Państwa ofiarna pomoc umożliwi zakup leków dla chorych, u których podanie farmaceutyku jest działaniem niejednokrotnie ratującym życie.

W formularzu PIT należy wpisać oprócz nazwy nr KRS 0000241505 Serdecznie prosimy o zachęcanie rodziny i znajomych do udziału w niesieniu pomocy chorym na nowotwory neuroendokrynne.


Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

Zachęcamy by przystępowali Państwo do Stowarzyszenia Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne.

Należy w tym celu wypełnić wniosek i wysłać go na adres Stowarzyszenia podany we wniosku.


Wniosek

10 Grudzień Odbyło się Spotkanie Edukacyjne Stowarzyszenia

10 grudnia odbyło się SPOTKANIE EDUKACYJNE STOWARZYSZENIA

Na spotkaniu wybitni specjaliści omawiali najnowsze metody opieki onkologicznej i endokrynologicznej, mówili o roli diety i wsparciu psychologicznym w różnych stadiach zaawansowania choroby.

Część spotkania była poświęcona bieżącym sprawom Stowarzyszenia.
Dziękujemy za przybycie na spotkanie

Sponsorem spotkania była firma Novartis

Program

8 - 9 Grudzień 2016 III Konferencja Okrągłego Stołu GEP-NET

W dniach od 8-go do 9-go grudnia 2016 r w Żelechowie miała miejsce konferencja dotycząca diagnostyki i leczenia nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego:

- rekomendacje polskie w świetle aktualnych zaleceń europejskichBadania kliniczne z randomizacją

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem badań klinicznych z randomizacją dotyczącą GEP-NEN oraz rakowiaków oskrzela.

Opracowanie zostało umieszczone w strefie lekarza


Strefa Lekarza

9 - 11 Marzec Konferencja ENETS

Konferencja ENETS, Barcelona 9 - 11 Marzec 2016 - Diagnostyka i Leczenie Nowotworów Neuroendokrynnych


Informacja

Wszystkie artykuły